Welkom Werkwijze Projecten Maatwerk Contact Algemene voorwaarden
Werkwijze - Fase II


(DO)
Wanneer uw plan welstand- en bestemmingsplan akkoord heeft, zullen uw plannen verder uitgedetailleerd worden die, voor verdere uitwerking, met u besproken zullen worden. Het streven is, om zoveel mogelijk informatie die voor u en / of uw aannemer wenselijk is op tekening te verwerken. Dit alles op Definitief Ontwerp niveau.
De constructieve berekening die nodig is, gebeurd door derden en worden door ons gecoördineerd en volledig verwerkt in de bouwkundige tekeningen. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Dit is tevens een garantie dat de constructie in het ontwerp past.
Hiervoor worden eventueel offertes aangevraagd en met u besproken.
Wij zorgen dat alle benodigde gegevens, welke relevant zijn voor de aanvraag, aangeleverd worden
voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Te denken valt hierbij aan bouwbesluit en milieu aspecten
maar ook de gegevens voor bijvoorbeeld een sloopactiviteit.
De aanvraag omgevingsvergunning wordt tenslotte door ons ingediend en het vergunningstraject wordt bewaakt.  

Terug naar werkwijze