Welkom Werkwijze Projecten Maatwerk Contact Algemene voorwaarden
Werkwijze - Fase I


(IH, SO en VO)
Na wederzijds akkoord van de offerte, zullen uw wensen vertaald worden in een grof ontwerp wat getoetst wordt aan de gemeentelijke verordeningen zoals bestemmingsplan, welstandsnota e.d.
Als het ontwerp akkoord is en volledig aan uw verwachtingen voldoet, zal het voorlopig ontwerp ingediend worden voor aanvraag welstandsadvies bij uw gemeente. Wanneer uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en het een welstandsvrij bouwwerk/gebied betreft, kunnen we direct verder met fase II.

Terug naar werkwijze