Welkom Werkwijze Projecten Maatwerk Contact Algemene voorwaarden
WerkwijzeIn een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden uw plannen en wensen besproken waarna een vrijblijvende offerte zal worden uitgebracht. Werken op uurbasis behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden wanneer u bijvoorbeeld zelf de nodige voorbereidingen en technische facetten heeft uitgezocht met betrekking tot uw woonwensen. Tijdens het gesprek zal globaal geïnventariseerd
worden welke vergunningen nodig zijn of dat het een eventueel vergunningsvrij bouwwerk betreft. Hieronder een omschrijving per fase

Fase I:   Initiatief / Haalbaarheid (inventarisatie woonwensen en Welstandsadvies)


Fase II:  Definitief ontwerp (aanvraag Omgevingsvergunning)


Fase III: Technisch ontwerp (verdere technische uitwerking bouwwerk)


Fase IV:  Uitvoeringsgereed ontwerp (Uitvoering, toezicht, directievoering)